Magnetiseur

Al vele jaren houdt Johan G. Koers zich bezig met magnetiseren en behandelt hij mensen met uiteenlopende kwalen.

Het magnetiseren is een alternatieve geneeskunst, waarbij aandoeningen worden gelokaliseerd door middel van handoplegging. Aansluitend volgt een therapeutische sessie, die afhankelijk van de klachten 45 minuten tot een uur duurt. Via de handen en overdracht van energie via de handen wordt genezing of verlichting bewerkstelligd.

Vaak worden klachten in een breder perspectief geplaatst: meer dan eens blijkt, dat de te behandelen klachten worden veroorzaakt door problemen elders in het lichaam. Zo kunnen allerlei vormen van ontstekingen en huidaandoeningen nogal eens in verband worden gebracht met stofwisselings- of spanningsproblemen.

Onder andere ontstekingen, stress- en stofwisselingsproblemen  (met alle daaruit voortvloeiende problemen) kunnen via het magnetiseren worden bestreden. Men moet er echter wel rekening mee houden, dat ter genezing van langdurige en hardnekkige klachten een reeks van behandelingen gedurende een langere periode nodig kan zijn.

Neem voor inlichtingen over tarieven en het maken van een afspraak contact op.